icon-arrow-right
HomeOver ons

Over ons

Over ons

Romers Grondstoffen is een handelsbedrijf in grondstoffen voor de bouw- en infrastructurele projecten. Vanaf onze locatie in Rozenburg (Z-H) worden de producten overgeslagen en geleverd op de diverse projecten in de regio. Naast handel in grondstoffen, verzorgen wij ook het lossen van schepen met grondstoffen voor derden. Onze capaciteit ligt op ca. 4000 ton per dag. Onze loswal is geschikt voor binnenvaartschepen met een maximale lengte van 110 meter. De weegbrug heeft een capaciteit van 60 ton waarmee ook de hoeveelheidbepaling gegarandeerd is.

Kwaliteit, Arbo en Milieu

Naast rentabiliteit zijn kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu de voornaamste aandachtsgebieden van ons beleid. De activiteiten van onze medewerkers zijn erop gericht continue verbetering van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu voor ons en onze omgeving na te streven.

Kwaliteit

Wij leveren al onze producten onder het desbetreffende productcertificaat of een bewijs van oorsprong. De milieuhygiënische keuringen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Besluit Bodemkwaliteit. U kunt de certificaten hier opvragen. 

Arbo

Romers Grondstoffen voert een structureel arbobeleid dat geënt is op onze doelstellingen. Om dit beleid effectief te kunnen uitvoeren, inventariseren en evalueren wij alle mogelijke gevaren binnen de organisatie. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie geeft niet alleen een beschrijving van alle gevonden mogelijke gevaren, maar geeft ook aan welke maatregelen we moeten treffen om deze te elimineren of te beperken.

Milieu

Wij slaan de producten met zorg op ons terrein op om te voorkomen dat verstuiving plaatsvindt naar de omgeving. Er wordt altijd getracht secundaire partijen materiaal uit de markt een nieuwe bestemming te geven en zo het gebruik van primaire grondstoffen tot een minimum te beperken.

+