HomeOver ons

Over ons

Over ons

Wat we doen

Romers Grondstoffen is een handelsbedrijf in grondstoffen voor de bouw- en infrastructurele werken. Vanaf onze locatie worden de producten overgeslagen en geleverd op de diverse werken in de regio. Naast handel in grondstoffen verzorgen wij ook het lossen van schepen met grondstoffen voor derden. Onze capaciteit ligt op ca. 2000 ton per dag. Onze loswal is geschikt voor binnenvaartschepen met een maximale lengte van 110 meter. De weegbrug heeft een capaciteit van 60 ton waarmee ook de hoeveelheidbepaling gegarandeerd is.

Kwaliteit- Arbo en Milieu

Naast rentabiliteit zijn kwaliteit-, arbeidsomstandigheden en milieu de voornaamste aandachtsgebieden van onsbeleid. De activiteiten van onze medewerkers zijn erop gericht continu verbetering van kwaliteit-, arbeidsomstandigheden en milieu voor ons en onze omgeving na te streven.

Kwaliteit

Al onze producten worden geleverd onder het desbetreffende productcertificaat of een bewijs van oorsprong.. De milieuhygiënische keuringen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Besluit Bodemkwaliteit.

Certificaten kunnen opgevraagd worden bij Romers Grondstoffen of kunt u downloaden via deze website. 
Klik hier voor de certificaten.

Arbo

Romers Grondstoffen voert een structureel arbobeleid dat geënt is op onze doelstellingen.
Om dit beleid effectief te kunnen uitvoeren worden alle mogelijke gevaren binnen de organisatie, geïnventariseerd en geëvalueerd. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie geeft niet alleen een beschrijving van alle gevonden mogelijke gevaren, maar geeft ook aan welke maatregelen getroffen moeten worden om deze mogelijke gevaren te elimineren of te beperken.

Milieu

Op ons terrein worden de producten met zorg opgeslagen. Zo wordt er voorkomen dat verstuiving plaats vindt naar de omgeving door de producten nat te houden indien noodzakelijk. Er wordt altijd getracht secundaire partijen uit de markt een nieuwe bestemming te geven en zo het gebruik van primaire grondstoffen tot een minimum te beperken.

+